facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Съвет на центъра

Председател:

 

проф. д-р Кристиан Банков

e-mail: kbankov@nbu.bg

 

Членове:

 

гл. ас. д-р Димитър Трендафилов

e-mail: trendafilov.dim@gmail.com

гл. ас. д-р Рени Янкова

e-mail: reni.iankova@gmail.com

Ас. Георги Цонев

e-mail: george.tsonev@gmail.com

 

Съвет на хабилитираните преподаватели към ДП „Семиотика“

 

Проф. д-р Кристиан Банков

e-mail: kbankov@nbu.bg

Проф. д-р Мартин Канушев

e-mail: mkanoushev@gmail.com

 

Доц. д-р Евгения Благоева

e-mail: eblagoeva@nbu.bg